Oprava tlačítka on/off iPhone 6+

Oprava tlačítka on/off iPhone 6s+

Výměna horního tlačítka na vypínání/sleep u iPhone 6 plus. V případě že vůbec nefunguje, nebo vynechává.

Oprava trvá cca 40 minut.

Servisní opravy provádějí zkušení servisní technici v centru Prahy. Používáme výhradně originální náhradní díly nebo certifikované díly nejvyšší jakosti (pokud není dostupný originál).

Cena 950,- Kč

Ostatní seznam servisu iPhone 6+

Diagnostika iPhone 6s+

Diagnostika

ZAKÁZKOVÝ LIST – THEMAC.CZ Zákazník: Kontakt: Datum přijetí: Model iMac: Zákazník svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s možným rizikem spojeným s opravou/deoxidací. Zařízení nemusí být po opravě funkční. Servis v žádném případě nenese odpovědnost za případné poškození. Theiphone.cz Themac.cz